Innehåll i boken

Förord

Författarens förord

Hur det började

Försöksverk och konstruktionsstudier 1975 – 1978

Utveckling av stora vindkraftverk 1979 – 1981

Mot ett energipolitiskt beslut 1982 – 1984

På sparlåga 1985 – 1990

Investeringsstödet startar utbyggnaden 1991 – 2002

Med elcertifikaten tar utvecklingen fart 2003 –

Vindkraftverken som byggdes 2014

Ekonomi och potential för vindkraft i Sverige

Hur tekniken utvecklas

Så fungerar vindkraften i kraftsystemet

De största tillverkarna och länderna de kommer ifrån

Inga vindkraftverk görs i Sverige längre

Den vindkraftsindustri vi fick

Exemplet Energiewende

Hinder för vindkraft

Om att få och behålla legitimitet

Alternativa framtider

Begrepp om vindkraft

Läs mer i boken som du beställer här

Share