Aktuella publikationer

Innehåll i boken

Förord

Författarens förord

Hur det började

Försöksverk och konstruktionsstudier 1975 – 1978

Utveckling av stora vindkraftverk 1979 – 1981

Mot ett energipolitiskt beslut 1982 – 1984

På sparlåga 1985 – 1990

Investeringsstödet startar utbyggnaden 1991 – 2002

Med elcertifikaten tar utvecklingen fart 2003 –

Vindkraftverken som byggdes 2014

Ekonomi och potential för vindkraft i Sverige

Hur tekniken utvecklas

Så fungerar vindkraften i kraftsystemet

De största tillverkarna och länderna de kommer ifrån

Inga vindkraftverk görs i Sverige längre

Den vindkraftsindustri vi fick

Exemplet Energiewende

Hinder för vindkraft

Om att få och behålla legitimitet

Alternativa framtider

Begrepp om vindkraft

Läs mer i boken som du beställer här

Share

Höga torn för vindkraftverk

S. Engström, T. Lyrner, M. Hassanzadeh, T. Stalin och J. Johansson. Tall towers for large wind turbines. Report from Vindforsk project V-342 Höga torn för vindkraftverk. July 2010. Elforsk rapport 10:48. Genomgång av aktuella torntyper och ekonomiska tornhöjder vid placering av stora vindkraftverk i skog.

Tall towers for large wind turbines (pdf, 670 kb)

Share

Nytt och trendigt inom vindkraften

S. Engström. Nytt och trendigt inom vindkraften. Augusti 2010. Elforsk rapport 10:49

Översikt över aktuella strömningar inom marknad och teknik för vindkraft. Rapporten sammanfattar aktuella tekniska nyheter och trender inom vindkraftsområdet, med tonvikt på det som är relevant ur ett svenskt perspektiv.

Nytt och trendigt inom vindkraften (pdf, 1 mb)

Share

Forskning för mer och bättre vindkraft

S. Engström (red.). Forskning för mer och bättre vindkraft. Vindforsk-II syntesrapport. December 2008. Elforsk rapport 08:46.

Syntesrapport (pdf)

Genomgång av kunskapsläget beträffande teknik för vindkraft samt dess inverkan på miljön och försvarets tekniska system.

Share