Läs berättelsen om den svenska vindkraften – Utveckling och nutid

Boken Historien om den svenska vindkraften berättar om vindkraftens drygt fyrtioåriga utveckling från början av 1970-talet till idag. Sverige tillhörde de tidiga pionjärerna, men i början av 1980-talet avtog intresset. Initiativet och vindkraftverken återkom senare utifrån. Idag innehar vindkraften tredjeplatsen i landets elproduktion. Tack vare goda naturliga förutsättningar kan betydelsen öka ytterligare i framtiden. Staffan Engström har varit med om hela utvecklingen och tillhör landets främsta experter på vindkraft.

Boken kan beställas här


Ägir konsult AB – Staffan Engström har arbetat med utveckling inom vindkraft sedan 1975

  • Expert inom EUs forskningsprogram
  • Utredningar om vindkraftverks inverkan på flyg.
  • Utveckling av en direktdriven generator för stora vindkraftverk. Besök websida för NewGen
Expertisområden:
  • Forskningsplanering
  • Projektledning
  • Utveckling av vindkraftverk.
  • Förprojektering av stora vindkraftsanläggningar
  • Sammanställningar av teknik och teknikutveckling (se Aktuella publikationer)